Homepage

Voor sommige jongeren en jongvolwassenen is om diverse redenen de afstand tot de arbeidsmarkt of het onderwijs te groot geworden. Het lukt ze niet om een diploma te halen, een baan te vinden of deze te behouden.

BijFrank stelt voor hen een coachingsplan op maat op, met concrete en realiseerbare doelen, en begeleidt hen naar een diploma en/of passende baan.

Werkwijze BijFrank

BijFrank verzorgt:

  • Jobcoaching en re-integratie
  • Onderwijsbegeleiding
  • Stagebegeleiding
  • Leefstijlcoaching

Hoewel de jongere/jongvolwassene altijd centraal staat binnen het coachingsplan, begeleidt BijFrank daarnaast ook zijn of haar werkgever, ouders, leraar of stagebegeleider om tot een succesvol eindresultaat te komen.

Maatwerk
Coaching is geen 9 tot 5 baan en iedereen is uniek. Dat betekent maatwerk en een aanpak die per persoon verschilt. Van huiswerkplanning, stage- of werkbegeleiding en het trainen van sociale vaardigheden tot het vergroten van zelfstandigheid. Per persoon worden doelen gesteld en een persoonlijk coachingsplan hoe deze te bereiken. Waar de één een begripvol vaderfiguur nodig heeft die bemiddelt richting leerkracht of werkgever, heeft de ander meer behoefte aan duidelijke structuur en een duwtje in de rug. Of soms een beetje van allebei. Coaching is een flexibel proces dat steeds wordt bijgesteld en geëvalueerd, zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen: het behalen van een diploma of het vinden én behouden van een passende baan.

Coaching en sport
Soms is het best moeilijk om over jezelf en je problemen te praten. Daarom combineert BijFrank coachingsessies met beweging. In de praktijk blijkt namelijk dat het veel makkelijker praat terwijl je samen bezig bent met fitness, een stuk fietst op de mountainbike of gewoon een wandeling maakt. Bovendien zijn er in de sport veel vergelijkingen te maken met het ‘echte’ leven: er zijn uitdagingen te overwinnen, je hebt doorzettingsvermogen nodig en je moet jezelf haalbare doelen stellen die je met kleine stapjes probeert te realiseren.

Leefstijlcoaching
Op jezelf gaan wonen is een vanzelfsprekend onderdeel tijdens het proces van opgroeien en zelfstandig worden. Voor sommige jongeren is dit proces echter net wat uitdagender dan voor anderen. BijFrank biedt ambulante coaching en begeleiding om deze stap te vergemakkelijken. Denk aan het aanbrengen van planning en structuur, zodat de jongere op tijd op zijn werk verschijnt, maar ook hulp bij het eigen maken van een gezonde leefstijl ten aanzien van voeding, beweging en persoonlijke verzorging. Daarnaast biedt BijFrank begeleiding bij het leggen van contacten om te voorkomen dat de jongere in een sociaal isolement terechtkomt.

Outdoor activiteiten
Nieuw zijn de door BijFrank georganiseerde en begeleide survivalkampen, waarbij jongeren ervaren hoe het is om op zichzelf aangewezen te zijn. Een bijzondere kennismaking met zelfstandig wonen en een gezonde levensstijl binnen een veilige, kleinschalige setting middenin de natuur. Er wordt veel samen gesport, gepraat en de jongeren leren zelf hun eten klaar te maken. Een intensief, maar zeker ook leerzaam verblijf, waarbij zowel respect voor de natuur, als respect voor elkaar centraal staan.

Succesfactoren BijFrank

  • Groot netwerk binnen bedrijfsleven en (speciaal) onderwijs
  • Jarenlange ervaring met jongeren met psychische of gedragsproblemen, zoals AD(H)D, PTSS, ODD en autismeverwante stoornissen.
  • Erkend door Noloc

Financiering
BijFrank wordt in de meeste gevallen gefinancierd vanuit bestaande regelingen. Zo is dankzij de erkenning door Noloc en een intensieve samenwerking met ATC Match financiering van BijFrank mogelijk via gemeentes, wijkteams, onderwijs en het UWV.

BijFrank weet zijn weg in het doolhof van verschillende financiële regelingen en adviseert graag wat de beste routing is.

Praktijkvoorbeelden
Om een idee te krijgen van de aanpak van BijFrank en het traject dat daarbij wordt doorlopen, vind je hier een aantal cases gebaseerd op waargebeurde praktijksituaties.

Praktijkcase 1: jobcoaching B

Praktijkcase 2: onderwijsbegeleiding en jobcoaching J

Over BijFrank

Drijvende kracht achter BijFrank is Frank Vissers (1964). Na zijn opleiding aan de pedagogische academie heeft Frank brede ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs, waar hij in diverse functies werkzaam is geweest. Eerst als leerkracht, later als schooldirecteur. Binnen het speciaal voortgezet onderwijs signaleerde hij de behoefte en noodzaak voor jongeren om werkervaring op te kunnen doen, waarop hij besloot een eigen coachingsbureau op te zetten.

ATC Match

In 2007 heeft Frank ATC Match opgericht, een organisatie gespecialiseerd in jobcoaching en individuele begeleiding van jongeren. Via ATC Match begeleidde Frank en zijn werknemers vele jongeren van school naar een baan, waarna ze hen vaak ook op het werk nog bleven coachen. Daarbij bemiddelde ATC Match niet alleen bij het vinden van een stageplaats, maar zette hij ook eigen werkplaatsen op. Hier konden jongeren, voor wie een baan bij een bedrijf nog te uitdagend was, aan de hand van echte praktijkopdrachten binnen een veilige omgeving ervaren hoe het eraan toegaat bij een werkgever.

Blinct

In 2009 richtte Frank Blinct op: een uitzendbureau bedoeld voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blinct verzorgde daarbij niet alleen de bemiddeling tussen werkgever en werkzoekende, maar begeleidde ook beide partijen, zodat de jongere zich kon ontwikkelen tot een volwaardig werknemer.

BijFrank

Eind 2017 is Frank gestopt met zijn leidinggevende werkzaamheden voor Blinct en ATC Match en richtte hij BijFrank op. Hiermee kan hij zich weer volledig richten op coaching en begeleiding. BijFrank wordt ingehuurd door scholen, gemeentes, wijkteams, ouders, UWV, bedrijven en of particulieren om jongeren, jongvolwassenen en volwassenen te begeleiden naar een diploma, passende baan, woning en een gezonde levensstijl. De leefstijl coaching is gericht op voeding, beweging en gedragsverandering. Deze begeleiding kan variëren van een korte, intensieve periode tot een meerjaren traject.

Contact

Meer informatie of interesse in een kennismaking?
Neem dan gerust contact met ons op:

+31 (0)6 54 99 09 94
info@bijfrank.com
De Tuinderij 13
3833 SC Leusden