Praktijkcase 2: Onderwijsbegeleiding en jobcoaching J

Het lukt J maar niet om zijn school af te maken en een diploma te halen. Ook thuis lopen de problemen steeds hoger op. J krijgt verkeerde vrienden en begint steeds meer te blowen. Via de leerplicht en het wijkteam komen de ouders van J BijFrank.

Coaching en sport

Bij elke vorm van coaching is het belangrijk om eerst een vertrouwensband op te bouwen en een klik te krijgen. Daarbij is het voor veel jongeren erg beladen om, tegenover elkaar zittend aan tafel, over zichzelf te praten. Daarom gaat BijFrank samen met J fitnessen. Iets dat J eigenlijk helemaal niet ziet zitten, want hij heeft een hekel aan sporten. Het liefst zit hij de hele dag te gamen of kijkt hij Netflix, maar BijFrank weet hem over te halen. Wekelijks treffen BijFrank en J elkaar in de sportschool. Daar is het gemakkelijker om over voor J moeilijke onderwerpen te praten en worden situaties nagebootst waar hij op school tegenaan loopt en hem terugkerende reacties uitlokken als: ‘dat wil ik niet’, ‘daar heb ik geen zin in’ en ‘dat kan ik niet’. Ook wordt er veel gesproken over zijn blowgedrag. Waarom blowt J zoveel? Is dat om problemen weg te roken of wil hij niet onderdoen voor zijn vrienden? Wat levert dit alles hem tot nu toe op? Tijdens de vele sportsessies ziet J langzaam maar zeker in dat deze mentaliteit hem terugkerende problemen oplevert, zowel thuis als op school.

Van school naar werk

J komt vaak te laat op school, of soms zelfs helemaal niet. Daarnaast vertoont hij vervelend gedrag in de klas en haalt veel onvoldoendes. Om een goed beeld te krijgen van de situatie, kijkt BijFrank mee in de klas en heeft gesprekken met de leerkrachten. Na een intensieve periode komen alle betrokkenen tot de conclusie dat school niet langer gaat en het voor J beter is om te gaan werken.

Stagebegeleiding

J vindt het een goed idee om te gaan werken, maar heeft geen idee wat hij wil gaan doen. BijFrank zorgt ervoor dat hij veel verschillende stages kan lopen: van horeca en meubels maken tot buiten werken. Zo kan hij niet alleen ervaren wat de verschillende werkzaamheden inhouden, maar ook basale werknemersvaardigheden opdoen als op tijd komen, je werk afmaken, afspraken nakomen, luisteren naar opdrachten en doorzetten, óók als het niet leuk is. Tijdens deze stages komt BijFrank regelmatig langs om zowel J als zijn leidinggevende en collega’s te coachen. Daarnaast is er veel app-contact.

Jobcoaching

Na enige tijd heeft J zijn draai gevonden in het werkende leven. Echter, thuis kan het niet langer zo door. De problemen met zijn ouders zijn te hoog opgelopen en het is goed als er meer afstand wordt gecreëerd. BijFrank gaat daarom op zoek naar een instantie voor begeleid wonen voor J. En hoewel J blij is met de vrijheid die hij daarmee krijgt, valt de zelfstandigheid hem ook zwaar. Want hoewel hij begeleid wordt, moet hij nu zelf een huishouden draaien, eten koken en schoonmaken voor zichzelf. Deze verandering zorgt er dan ook voor dat J zijn werk niet langer aan kan. BijFrank besluit daarop het samen sporten weer te intensiveren. Tijdens deze sessies werkt J niet alleen aan zijn lichaam, maar lukt het hem ook om zijn hoofd leeg te maken en alle zaken weer helder te krijgen. Na een paar weken ziet J in dat hij zo niet verder kan en vraagt BijFrank of hij weer aan het werk kan. Er wordt een bedrijf gevonden waar J aan de slag kan. Hier begeleidt en bemiddelt BijFrank totdat er een goede wederzijdse klik is en het bedrijf begrijpt hoe ze het beste met J om kunnen gaan, zodat hij tot een volwaardig medewerker kan uitgroeien.

Spin in het web

Tijdens het coachingstraject van J krijgt hij te maken met verschillende instanties. Hierbij fungeert BijFrank als centrale ‘spin in het web’ en houdt contact met alle betrokkenen. In geval van onderwijsbegeleiding is dat bijvoorbeeld met de school en het wijkteam. Maar in het vervolgtraject kan dat verschuiven naar een aanvraag bij de gemeente voor een beroepentest, een beoordeling arbeidsvermogen of een aanvraag voor jobcoaching via het UWV. Daarnaast kan het voorkomen dat, in samenspraak met de werkgever en het UWV, een loonwaardemeting wordt gedaan. Hierbij wordt gekeken hoe hoog de werkcapaciteit van de jongere in kwestie is, zodat het loon daarop aangepast kan worden. Indien nodig schakelt BijFrank externe deskundigen in, zoals een verslavingsdeskundige voor het vele blowen van J.

Zo ontstaat een flexibel vangnet, om J de optimale benodigde begeleiding te kunnen bieden en de kans op succes zo groot mogelijk te maken.